22 Mayıs 2019 , Çarşamba

Resmi Gazete; Türk Yargı Etiği Bildirgesi

14 Mart 2019
Hakim ve savcıların uymaları gereken etik kuralları kapsayan ‘Türk Yargı Etiği Bildirgesi’ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararıyla yayımlanan bildirge 8 ana başlıktan oluşuyor. Bildirgede, hakimler ve savcıların, görevlerini yerine getirirken adaletin en hassas ve doğru şekilde dağıtıldığından emin olan, mesleki sorumluluk içinde davranan, bütün işlemleri ile karar ve davranışlarında insan ve toplum hayatına tesir edeceklerinin ve toplum nezdindeki saygınlıklarının korunmasının Türk yargısının itibarını da yükselteceğinin bilincindeki “hakim, fehim, müstakim, emin, mekin ve metin” insanlar olduğu belirtildi.

Hakim ve savcıların Anayasa ve kanunlardan aldıkları yetki çerçevesinde hür vicdanları ile evrensel değerleri şiar edinerek bağımsız ve tarafsız olarak görevlerini yürüttükleri belirtilen bildirgede, gerek mesleki gerekse sosyal hayatlarında etik mesleki ilkeler doğrultusunda davranmaya onurları ve vicdanları üzerine söz verdikleri aktarıldı.


Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla yayımlanan bildirge 8 ana başlıktan oluşuyor :

-‘GÜVEN VERİRLER, GÜVENİ ZEDELEYECEK DAVRANIŞLARI ÖNLERLER’

-‘BAĞIMSIZLIKLARIYLA ADİL YARGILANMANIN GÜVENCESİDİRLER’

-‘AYRIMCILIK YAPMADAN TARAFSIZ BİR ŞEKİLDE HAREKET EDERLER’

-‘YARGIYA OLAN GÜVENİ ZEDELEYEBİLECEK DAVRANIŞLARDAN KAÇINIRLAR’

-‘BİLGİLERİN MAHREMİYETİNİ SOSYAL MEDYADA İHLAL ETMEZLER’

-‘YORUM VE DEĞERLENDİRMELERDE YAPICI VE ÖLÇÜLÜ OLURLAR’

-‘ÖZEL HAYATLARINA GEREKEN DİKKATİ GÖSTERİRLER’

-‘HAK VE ADALETE UYGUN DÜŞMEYEN BİR İSTEKTE BULUNMAZLAR’


Türk Yargı Etiği Bildirgenin, Türkiye Cumhuriyeti hakimleri ve savcılarının takip edecekleri etik ilkeleri belirleyen bağlayıcı bir belge niteliğinde olduğu ifade edilerek, hakimler ve savcıların, bu bildirgede belirtilmeyen bir durumla karşılaştıklarında, takip etmeye onur ve vicdanları üzerine söz verdikleri ilkelerin ruhuna uygun davranmaları gerektiği belirtildi.

Türk Yargı Etiği Bildirgesi’nin aynı zamanda hakimler ve savcıların, adına karar verdikleri yüce Türk milletine ve onun her bir ferdine verilmiş söz niteliğinde olduğu, yargı etiği konusunda karşılaşılabilecek tereddütler hususunda Hakimler ve Savcılar Kuruluna başvurulabileceği kaydedildi.