ALİAĞA’DA KURBAN KESİM YERLERİ VE FİYATLARI BELİRLENDİ

Aliağa Kaymakamlığı İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu kurban bayramına kısa bir süre kala ilçede kurban kesim yerlerini ve fiyatlarını belirledi. Komisyonda alınan karara göre vatandaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Aliağa Mezbahanesi’nde, Aliağa Belediyesi Çarşamba Pazarı Pazar Yeri’nde, Viking Evleri Meydanı’nda, Yeni Şakran Mezbahanesi’nde, Petkim Siteler Petkim İlköğretim Okulu Araç Yıkama Yeri’nde ve Petkim Site Lokal 3 Arkası Araç Yıkama Yeri’nde kurbanlarını kesebilecekler.

 

Belirlenen kesim yerleri dışında cadde, sokak ve park gibi kamu alanlarında kurbanlık hayvan kesimlerine izin verilmeyecek. Kurbanlarını görevli kasaba kestirmek isteyenlerden bayramın birinci günü büyük baş hayvan için 280 TL, küçükbaş hayvan için 85 TL, bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günleri içinse büyük baş için 255 TL, küçükbaş için 70 TL ücret alınmasına karar verildi.

 

1 Ağustos 2018 Çarşamba günü Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz başkanlığında toplanan komisyonda şu maddeler karar altına alındı:

 

1-Kurban satış yerlerinin insan, çevre sağlığı ve güvenliği ile hayvan hakları gözetilerek etrafı branda ile çevrili, üstü kapalı şekilde yetiştirici, satıcı, alıcı ve diğer vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak yerlerin (su, tuvalet, kapalı oturma yerleri v.s) de dikkate alınarak Belediye Başkanlığınca hazırlanmasına ve kurban satış yeri olarak Aliağa Belediyesi tarafından hazırlanan Yeni Mahalle Güzehisar Caddesi, No:64 adresindeki yerin kurban satış yeri olarak tespit edilmesine;

2-Kurban kesim yerlerinin dezenfekte edilebilir, zemininde su biriktirmeyen ışıklandırma ve havalandırması bulunulan sağlık ve temizlik şartlarına uygun mekanlardan seçilmesi; ayrıca yetiştirici, satıcı, görevli personel, kasap, kasap yardımcısı ve vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak yerlerinin (su, tuvalet, kapalı oturma yerleri vb.) de dikkate alarak düzenlenmesi, kurban kesim yerlerinin dışında kalan ve kurban kesimi için uygun olan yerlerde, kendi bahçesi veya özel mülkünde kurbanlarım kendi imkanları ile kesmek isteyenlere, dini ve hijyenik şartlara uyarak hayvana eziyet vermeden kesmeleri kaydıyla engel olunmamasına ve aşağıdaki yerlerin kurban kesim yeri olarak belirlenmesine,

 

a) İzmir Büyük Şehir Belediyesi Aliağa Mezbahanesi

b) Aliağa Belediyesi Çarşamba Pazarı Pazar Yeri

c) Viking Evleri Meydanı

d) Yenişakran Mezbahanesi

e) Pektim Siteler Pektim İlköğretim Okulu Araç Yıkama Yeri

f) Petkim Site Lokal III Arkası Araç Yıkama Yeri

 

3- Kurban olarak satın alınacak hayvanların sağlıklı, besili, veteriner sağlık raporu/hayvan pasaportu/nakil belgesi olan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenen koruyucu aşıları yapılmış ve hayvan kimlik sistemine kayıtlı olanlardan seçilmesi, gebe ve damızlık değeri yüksek dişi hayvanların kurbanlık olarak kesilmesinin önlenmesi, kurban edilmesi uygun olan hayvanlardan öncelikle erkek olanların tercih edilmesine;

4- Kendi imkanları ile kurbanları kesecek vatandaşlarımızın kurbanlarını sağlık çevre

şartlarına uygun kesilmesi için kurban bayramı günlerinde yeterince gezici zabıtanın

Belediye Başkanlığınca görevlendirilmesine;

5-Kurban kesim yerlerinde gerekli beton saha, su tahsisi ve atıklar izin derin çukurlar açılmasının ve üzerlerine kireç dökülerek kapatılmasının Belediye Başkanlığınca sağlanmasına;

6-Kurban kesim mahallinde görevlendirilecek kasap, şoför ve yardımcı personelin Belediye Başkanlığınca sağlanmasına ve kesim yapacak kişileri veterinerlerce tespit edilerek isim listelerinin kesim yerlerine asılmasına;

7-İlçe Müftülüğünce kurban kesim mahallinde kurbanların dini vecibelere uygun kesilmesi için yeterince din görevlisinin görevlendirilmesine;

8-İlçe Tarım Müdürlüğü ve Belediye Başkanlığınca kurban kesim yerlerinde birer veterinerin hazır bulundurulmasına;

9-Kurban hizmetleri ile ilgili olarak gerektiğinde resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasına;

10-Kesim yerlerinde kurbanları kendileri kesecek kişiler için yararlanma ücreti alınmaması ve dolayısı ile banka hesabı açılmamasına;

11-Kurbanlarını görevli kasaba kestirmek isteyenlerden bayramın 1.günü büyükbaş hayvan 280 TL, küçükbaş hayvanlardan 85 TL, bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günleri içinse büyükbaş için 255 TL, küçükbaş için 70 TL ücret alınmasına;

12-İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonunca Petkim İlköğretim Okulu karşısı oto yıkama yeri ile lokal 3 arası araç yıkama ve park yeri kesim yeri olarak izin verilmesine;

13- Yeni Şakran ve Helvacı mezbahanesinin sadece kurban kesim amacıyla ve bayram süresince açık tutulmasına, bayram bitiminde ise tekrar kapatılmasına;

14-İlçe Tarım Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü ve Aliağa Belediyesi görevlerince kurban satış ve kesim yerlerinin denetlenmesine;

15-Kurban kesim ve satış yerinde her türlü emniyet tedbirlerinin kendi bölgelerinde polis ve jandarma ekiplerince sağlanmasına;

16-Toplu kesim ve satış yerlerinin tanıtımının yapılarak halka duyurulmasına;

17-Alınan kararların ve konunun ilçe müftülüğü tarafından Cuma ve Bayram vaazı sonrasında merkezi sistemle halka izah edilmesi, ayrıca belediye başkanlığınca Kurban Bayramı günlerinde ve öncesinde vatandaşı uyarıcı bilgilendirici anonsların yapılmasına, kurban kesiminin ilk üç günü yapılabileceği hususunda halkımızın bilgilendirilmesine;

18-Kurban kesilen büyükbaş hayvanlara ait kulaklık, küpe ve pasaportlarının komisyonca belirlenen kişiler kesim yerlerindeki görevliler, muhtarlar, din görevlileri, belediye zabıta memurları ve diğer yetkililer aracılığıyla ilçe tarım müdürlüklerine teslim edilmesinin sağlanması ve bunun din görevlileri tarafından vaaz ve hutbelerden duyurulmasına;

19-Cadde, sokak ve park gibi kamu alanlarında kurbanlık hayvan kesimlerinin yaptırılmamasına;

20-İl Kurban Hizmetleri Komisyonu’nun alacak olduğu ek kararları değerlendirmek ve ihtiyaç olması halinde yeni kararlar almak üzere ileriki bir tarihte toplanmasına;

21-Yukarıda belirtilen hususlarla beraber, ihtiyaç duyulması halinde söz konusu yönetmelik çerçevesinde gerekli diğer tedbirlerin alınması;

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir